Zpět na mapu

Lippendorf

Společnost LEAG Lausitz Energie Kraftwerke AG provozuje v Lippendorfu elektrárnu spalující hnědé uhlí a vlastní jednu ze dvou 920 megawattových (MW) jednotek. Další (jednotka S) patří německé energetické společnosti EnBW. Společnost LEAG je čtvrtým největším provozovatelem elektráren v Německu. Další elektrárny spalující hnědé uhlí patřící společnosti jsou Jänschwalde, Schwarze Pumpe a Boxberg v lužické těžební oblasti na východě Německa. Každá desátá kilowatthodina elektřiny spotřebované v Německu je vyrobena v těchto elektrárnách.

1 840 MW elektrárna je umístěna ve Svobodném státě Sasko, asi 15 kilometrů jižně od Lipska. S objemem investice přibližně 2,3 miliardy eur byl nový projekt výstavby elektrárny Lippendorf největším soukromým projektem ve Svobodném státě Sasko realizovaným od roku 1990. První jednotka byla připojena do sítě v červnu 1999, další připojení k energetickému systému následovalo půl roku poté. Nově postavený závod má čistou účinnost 42 procent.

Část tepla vyrobeného při převodu elektřiny je odvedena ze zpracování a použita k přímé dodávce do měst Lipsko a Böhlen, stejně jako do obce Neukieritzch.

V elektrárně Lippendorf je energie vyráběna z vytěženého hnědého uhlí pocházejícího z dolu. Surové hnědé uhlí je těženo v povrchovém dole „Vereinigtes Schleenhain“ společnosti MIBRAG, jež vlastní také společnost EPH. Početné průmyslové dohody, uzavřené mezi společnostmi působícími v oblasti uhlí a energie, jakými jsou výrobci konstrukčních materiálů a servisní společnosti, vytváří pozitivní ekonomické prostředí. Nové školicí zařízení v Lippendorfu představuje dlouhodobý závazek společnosti k regionu.

Lippendorf_power_plant