Zpět na mapu

LEAG

Lausitz Energie (LEAG) je největší energetickou společností ve východním Německu a v tomto regionu se také řadí k největším soukromým zaměstnavatelům. Společnost se věnuje těžbě, rafinaci a výrobě elektřiny a tepla. LEAG provozuje čtyři doly, čtyři elektrárny, jednu rafinerii a chystá se rozšiřovat své obchodní oblasti. Z toho důvodu společnost klade důraz na energetické technologie zaměřené na budoucnost v oblastech obnovitelných zdrojů, skladování elektrické energie a meziodvětvové spolupráce, jakož i tržních energetických a průmyslových služeb.

LEAG zastřešuje dvě klíčové provozní společnosti Lausitz Energie Bergbau AG a Lausitz Energie Kraftwerke AG. Společnost působí převážně v Lužickém revíru – v druhé největší těžební oblasti v Německu.

Společnost Lausitz Energie Bergbau AG provozuje čtyři lužické povrchové doly Jänschwalde, Welzow-Süd, Nochten a Reichwalde, které zásobují hnědouhelné elektrárny Jänschwalde, Schwarze Pumpe, Lippendorf a Boxberg, stejně jako rafinerii Schwarze Pumpe. Zpracovávají se zde brikety a práškový lignit ze surových materiálů. Lignit je dále přepravován vlastní centrální železniční sítí.

Lausitz Energie Bergbau AG dodává lignit z povrchových dolů s výrazným cílením na omezení a snižování veškerého nevyhnutelného dopadu těžby na životní prostředí a krajinu. Pomocí včasných rekultivačních opatření, probíhajících souběžně s těžbou, je ve vytěžených oblastech vytvářena bezpečná a rozmanitá krajina s lesy, zemědělskou půdou a chráněnými krajinnými oblastmi. Povrchový důl Cottbus-Nord, který byl uzavřen v roce 2015, je přetvářen do podoby jezera. Budoucí jezero Cottbuser Ostsee by mělo být dokončeno v polovině roku 2020 a stane se pak největším jezerem vybudovaném na místě bývalé těžby v Německu.

Provoz elektráren má na starost společnost Lausitz Energie Kraftwerke AG, která vlastní tři elektrárny v Lužické těžební oblasti (Jänschwalde, Schwarze Pumpe a Boxberg) stejně jako padesátiprocentní podíl elektrárny Lippendorf nedaleko Lipska provozovanou společností LEAG a zásobovanou lignitem z nedalekého povrchového dolu prostřednictvím společnosti MIBRAG. Tyto elektrárny spolehlivě vyrábějí dostatek elektrické energie, dodávají teplo v regionu a poskytují technologickou páru průmyslovým odběratelům.

V reakci na dramatické změny v německém odvětví výroby elektřiny, rozšiřuje LEAG svou podnikatelskou činnost. V současné době buduje v areálu elektrárny Schwarze Pumpe unikátní bateriové uložiště, které zahájí svůj provoz v létě 2020. Virtuální elektrárny „LEAG energy cubes“ zároveň dávají možnost propojení aktiv různé velikosti a funkce do flexibilních virtuálních jednotek pro trh s elektřinou. Průmyslové služby těžební divize, sestávající z výroby strojů a oceli stejně jako z údržby železničních vozidel, jsou k dispozici na volném trhu pod značkou MCR engineering.

Opomenout nelze ani dceřiné společnosti Lausitz Energie Bergbau AG: Transport- und Speditionsgesellschaft Schwarze Pumpe mbH (TSS GmbH) poskytující kompletní služby pro správu logistiky, materiálu a skladování, a společnost GMB GmbH se specializací na průmyslové služby nejen v oblasti těžby a strojírenství, ale i ve výrobě elektrické energie a tepla.