Zpět na mapu

LEAG

Lausitz Energie (LEAG) je největší východoněmeckou energetickou společností, se svými 8 tisíci zaměstnanci je v tomto regionu také jedním z největších soukromých zaměstnavatelů. Firma pokrývá zhruba jednu desetinu spotřeby elektrické energie v Německu a je v této zemi i druhým největším těžařem.

LEAG pod sebou sdružuje dvě společnosti: Lausitz Energie Bergbau AG, odpovědnou za těžbu hnědého uhlí a Lausitz Energie Kraftwerke AG, která provozuje elektrárny. LEAG působí převážně v Lužickém revíru.

Lausitz Energie Kraftwerke AG provozuje čtyři elektrárny. Kromě tří lužických hnědouhelných elektráren Jänschwalde, Schwarze Pumpe a Boxberg spravuje také jeden blok v elektrárně Lippendorf, která se nachází poblíž Lipska. Společnost tak zajišťuje spolehlivost dodávek elektrické energie v přechodné fázi německé „Energiewende“. Elektrárny jsou schopné flexibilně vyrábět elektřinu a teplo a tak pružně reagovat na výkyvy ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Lausitz Energie Bergbau AG provozuje čtyři lužické povrchové doly Jänschwalde, Welzow-Süd, Nochten a Reichwalde. Ty produkují ročně okolo 60 milionů tun hnědého uhlí, které je následně dodáváno do elektráren Janschwalde, Schwarze Pumpe a Boxberg, jakož i do provozu na zušlechťování paliva u Schwarze Pumpe.

Vedle těžby lignitu má společnost Lausitz Energie Bergbau AG za cíl snížit a co nejvíce omezit dopady těžby uhlí na životní prostředí a okolní krajinu. Ihned po ukončení těžby dochází k rekultivaci krajiny. Na území někdejšího povrchového dolu Cottbus-Nord, který byl dle plánu uzavřený v roce 2015, nyní vzniká jezero Cottbuser Ostsee. To se stane největším jezerem postaveným na místě původního povrchového dolu v Německu.