Zpět na mapu

Ladce

Vodní elektrárna Ladce je nejstarší provozovanou vodní elektrárnou na Váhu – v provozu je již od roku 1936. Byla však vybudována v době, kdy byla elektrifikace ještě v plenkách a nároky na dodávky elektřiny byly velmi nízké. Proto byla projektována na nízký průtok – 120 m3.s-1. Všechny vodní elektrárny pod elektrárnou Ladce, ale i nad ní mají vyšší maximální průtok, a proto vodní elektrárna Ladce představuje tzv. „úzké místo“ na řece Váh. V období 1999–2001 byla vodní elektrárna Ladce rekonstruována na průtok 2 x 90 m3.s-1, čímž se zároveň zvýšil instalovaný výkon elektrárny z 13,8 MW na 18,9 MW.

Vodní elektrárny

Společnost Slovenské elektrárne provozuje 31 vodních elektráren. Jejich celkový instalovaný výkon je 1 652,7 MW, což odpovídá přibližně 38,4 % celkového instalovaného výkonu společnosti. Většina vodních elektráren se nachází na vážské kaskádě, tedy na nejdelší slovenské řece Váh. Vodní elektrárny generují ročně 2 070 MW (to nezahrnuje přečerpávací vodní elektrárny), což znamená, že se na celkové roční výrobě elektrické energie společnosti Slovenské elektrárne podílejí zhruba 11 %.

Vodní elektrárny jsou – díky schopnosti rychle měnit výkon a díky jejich provozní pružnosti – schopny pokrývat prudce se měnící požadavky na výkon ve špičkové části denního diagramu zatížení, a proto jsou vhodné k řešení havarijních stavů v síti pokrývané dodávkami energie z jaderných elektráren. Z celkového instalovaného výkonu společnosti Slovenské elektrárne je v průtočných vodních elektrárnách instalováno 736,6 MW a v přečerpávacích vodních elektrárnách je instalováno 916,4 MW.