Zpět na mapu

Krpeľany

Vodní elektrárna Krpeľany je součástí nádrže Krpeľany, která se nachází těsně před soutokem Oravy a Váhu. Je prvním řídícím stupněm nejvýše položené derivační kaskády vodních elektráren na Váhu, ačkoliv v pořadí budování vodních děl na Váhu následovala až po kaskádách Dubnica a Nové Mesto. Vzhledem k tomu, že postupem času vzrůstaly požadavky na výkon vodních elektráren a zejména na špičkové dodávky elektřiny, je maximální užitný průtok této elektrárny podstatně vyšší než u níže položených kaskád – 3 x 70 = 210 m3.s-1.

Vodní elektrárny

Společnost Slovenské elektrárne provozuje 31 vodních elektráren. Jejich celkový instalovaný výkon je 1 652,7 MW, což odpovídá přibližně 38,4 % celkového instalovaného výkonu společnosti. Většina vodních elektráren se nachází na vážské kaskádě, tedy na nejdelší slovenské řece Váh. Vodní elektrárny generují ročně 2 070 MW (to nezahrnuje přečerpávací vodní elektrárny), což znamená, že se na celkové roční výrobě elektrické energie společnosti Slovenské elektrárne podílejí zhruba 11 %.

Vodní elektrárny jsou – díky schopnosti rychle měnit výkon a díky jejich provozní pružnosti – schopny pokrývat prudce se měnící požadavky na výkon ve špičkové části denního diagramu zatížení, a proto jsou vhodné k řešení havarijních stavů v síti pokrývané dodávkami energie z jaderných elektráren. Z celkového instalovaného výkonu společnosti Slovenské elektrárne je v průtočných vodních elektrárnách instalováno 736,6 MW a v přečerpávacích vodních elektrárnách je instalováno 916,4 MW.

 

krpelany_liptak_IMG_3824