Zpět na mapu

Kráľová

Vodní elektrárna Kráľová, která se nachází u nádrže Kráľová, je poslední velkou vodní elektrárnou na Váhu. Jsou v ní nainstalovány dva agregáty, z nichž každý vykazuje maximální průtok 210 m3.s-1. To znamená, že celkový průtok pro vodní elektrárnu Kráľová je 420 m3.s-1. Elektrárna, která má celkový instalovaný výkon 45 MW, využívá úsek Váhu od města Sereď až po město Šaľa.

Vodní elektrárny

Společnost Slovenské elektrárne provozuje 31 vodních elektráren. Jejich celkový instalovaný výkon je 1 652,7 MW, což odpovídá přibližně 38,4 % celkového instalovaného výkonu společnosti. Většina vodních elektráren se nachází na vážské kaskádě, tedy na nejdelší slovenské řece Váh. Vodní elektrárny generují ročně 2 070 MW (to nezahrnuje přečerpávací vodní elektrárny), což znamená, že se na celkové roční výrobě elektrické energie společnosti Slovenské elektrárne podílejí zhruba 11 %.

Vodní elektrárny jsou – díky schopnosti rychle měnit výkon a díky jejich provozní pružnosti – schopny pokrývat prudce se měnící požadavky na výkon ve špičkové části denního diagramu zatížení, a proto jsou vhodné k řešení havarijních stavů v síti pokrývané dodávkami energie z jaderných elektráren. Z celkového instalovaného výkonu společnosti Slovenské elektrárne je v průtočných vodních elektrárnách instalováno 736,6 MW a v přečerpávacích vodních elektrárnách je instalováno 916,4 MW.