Zpět na mapu

Kostolná

Vodní elektrárna Kostolná je první elektrárnou na druhém (historicky čtvrtém) derivačním kanálu na Váhu. Všechny vodní elektrárny na tomto kanálu jsou projektovány na stejné parametry, takže každá z nich má tentýž instalovaný výkon – 25,5 MW. Průtok turbínou je 90 m3.s-1, tj. 180 m3.s-1 za každou elektrárnu celkem, neboť každá vodní elektrárna na kaskádě má dva agregáty.

Vodní elektrárny

Společnost Slovenské elektrárne provozuje 31 vodních elektráren. Jejich celkový instalovaný výkon je 1 652,7 MW, což odpovídá přibližně 38,4 % celkového instalovaného výkonu společnosti. Většina vodních elektráren se nachází na vážské kaskádě, tedy na nejdelší slovenské řece Váh. Vodní elektrárny generují ročně 2 070 MW (to nezahrnuje přečerpávací vodní elektrárny), což znamená, že se na celkové roční výrobě elektrické energie společnosti Slovenské elektrárne podílejí zhruba 11 %.

Vodní elektrárny jsou – díky schopnosti rychle měnit výkon a díky jejich provozní pružnosti – schopny pokrývat prudce se měnící požadavky na výkon ve špičkové části denního diagramu zatížení, a proto jsou vhodné k řešení havarijních stavů v síti pokrývané dodávkami energie z jaderných elektráren. Z celkového instalovaného výkonu společnosti Slovenské elektrárne je v průtočných vodních elektrárnách instalováno 736,6 MW a v přečerpávacích vodních elektrárnách je instalováno 916,4 MW.