Zpět na mapu

Jänschwalde

Elektrárna Jänschwalde spalující hnědé uhlí spadá pod společnost LEAG Lausitz Energie Kraftwerke AG. Společnost LEAG je čtvrtým největším provozovatelem elektráren v Německu. Další elektrárny spalující hnědé uhlí, které tato společnost vlastní, jsou Schwarze Pumpe, Boxberg a Lippendorf Unit R. Každá desátá kilowatthodina elektřiny, která je v Německu spotřebována, je vyrobena v těchto elektrárnách.

Elektrárna Jänschwalde se nachází přibližně 15 kilometrů severně od města Cottbus. Začátkem roku 1976 byl položen základní kámen elektrárny pro spalování hnědého uhlí, ležící v bezprostřední blízkosti města Peitz. O téměř pět let později, v roce 1981, již vstoupila jedna z šesti 500 megawattových (MW) jednotek elektrárny do stálého provozu. Elektrárna byla dokončena v roce 1989 s celkovou nainstalovanou kapacitou 3 000 MW.

V období mezi lety 1991 a 1996 byly všechny jednotky elektrárny zmodernizovány pomocí aktuálních ekologických technologií, a tak připraveny na efektivní pokračování svého provozu. Následně proběhly další modernizační programy, posledním byla repase všech parních turbín, která byla dokončena v roce 2014. Tím se zvýšila účinnost a současně se snížily emise CO2.

Elektrárna Jänschwalde je zásobována hnědým uhlím přímo z blízkých lužických povrchových dolů. Patří k největším elektrárnám spalujícím uhlí v Evropě. Část tepla vyrobeného při výrobě elektřiny je odváděna a používána k přímému vytápění závodu a měst Cottbus a Peitz.

Ačkoli je Jänschwalde spolehlivým dodavatelem elektřiny a tepla „dvacet čtyři hodin denně“, je elektrárna také schopna svůj výstup flexibilně přizpůsobit. To je nezbytné k vyvážení přerušované dodávky elektřiny z větrných a solárních elektráren, které přednostně zásobují německou rozvodnou síť (v souladu se zákonem o obnovitelných energiích). Každá ze šesti jednotek elektrárny Jänschwalde může pracovat flexibilně a ihned zvýšit výkon ze 180 MW na 500 MW. Pro další zlepšení flexibility je testováno doplňkové spalování vysušeného hnědého uhlí v pilotním projektu závodu Jänschwalde.

V rámci právního rámce mechanismu bezpečnostních rezerv pro elektrárny spalující hnědé uhlí, budou jednotky E a F (každá 500 MW) v Jänschwalde odpojeny od sítě v letech 2018 a 2019 a pro případ potřeby přesměrovány na dobu čtyř let do energetické rezervy. Poté je plánováno odstavení obou jednotek.

DEU/Brandenburg/Peitz  (Copyright © Rainer Weisflog +49171/6254657) Das Energieunternehmen Vattenfall Europe will zunehmend erneuerbare Energietraeger anwenden. Vor allem beim Ausbau von Windenergie und Biomasse will sich Vattenfall mehr engagieren. So entstand in der Naehe vom Kraftwerk Jaenschwalde u.a. ein Testfeld fuer Windkraftanlagen.  Mehrere Windraeder mit einer maximalen Leistung von 2,5 MW wurden bereits am Rand des Tagebaus Cottbus-Nord und auf Kippengelaende des Tagebaus Jaenschwalde aufgebaut. Weitere Standorte fuer Windenergieanlagen, vor allem fuer Offshore-Windkraftanlagen, werden gesucht. Die Windkraftanlagen haben eine Hoehe von 110 Metern, der Rotor einen Durchmesser von mehr als 90 Metern. Das aus den 80er Jahren stammende 3000 MW Braunkohlenkraftwerk Jaenschwalde (SPN) gehoert zum Energiekonzern Vattenfall und wurde 1992 bis 1995 mit einer Entschweflungsanlage und weiterer Umwelttechnik modernisiert. Nach Aussagen des Energiekonzerns sind seit 1990 die Ostdeutschen Braunkohlekraftwerke durch Stilllegung, Modernisierung und Neubau mit fast 30 Prozent an der CO2 Reduktion in Deutschland beteiligt. Bis 2050 hat sich Vattenfall hat sich das Ziel gesetzt  bei der Stromerzeugung CO2-neutral zu produzieren.  Allein das Kraftwerk Jaenschalde emittiert rund 25 Mio Tonnen CO2 im Jahr. (CREDIT/Copyright (c): Rainer Weisflog /Contakt: E-Mail: Foto@Weisflog.net ; Tel. +490355/824499; Weitere Infos auf: www.rainer-weisflog.de)