Zpět na mapu

Ilava

Ilava byla druhou vodní elektrárnou na Váhu a byla vybudována na stejném derivačním kanálu (prvním na Váhu a třetím v geografickém pořadí), který tvoří nádrž Dolné Kočkovce a vodní elektrárny Ladce, Ilava, Dubnica nad Váhom a Trenčín. Byla vybudována 10 let po vodní elektrárně Ladce a na základě zkušeností z jejího provozu již byla projektována na vyšší průtok (2 x 75 m3.s-1), ačkoliv z hlediska dnešních potřeb je i to málo.

Vodní elektrárny

Společnost Slovenské elektrárne provozuje 31 vodních elektráren. Jejich celkový instalovaný výkon je 1 652,7 MW, což odpovídá přibližně 38,4 % celkového instalovaného výkonu společnosti. Většina vodních elektráren se nachází na vážské kaskádě, tedy na nejdelší slovenské řece Váh. Vodní elektrárny generují ročně 2 070 MW (to nezahrnuje přečerpávací vodní elektrárny), což znamená, že se na celkové roční výrobě elektrické energie společnosti Slovenské elektrárne podílejí zhruba 11 %.

Vodní elektrárny jsou – díky schopnosti rychle měnit výkon a díky jejich provozní pružnosti – schopny pokrývat prudce se měnící požadavky na výkon ve špičkové části denního diagramu zatížení, a proto jsou vhodné k řešení havarijních stavů v síti pokrývané dodávkami energie z jaderných elektráren. Z celkového instalovaného výkonu společnosti Slovenské elektrárne je v průtočných vodních elektrárnách instalováno 736,6 MW a v přečerpávacích vodních elektrárnách je instalováno 916,4 MW.