Zpět na mapu

Hričov

Vodní elektrárna Hričov je prvním řídicím stupněm (geograficky) druhé vážské kaskády. Do nádrže Hričov ústí kromě řeky Váh také řeky Kysuca a Rajčianka, na nichž nejsou žádná vodní díla. Jejich vody proto přinášejí mnoho nečistot, což má za následek postupné zanášení nádrže. Odhaduje se, že z původního objemu nádrže 8,5 mil. m3 už jsou zaneseny dvě třetiny, což omezuje akumulační schopnost nádrže a možnosti špičkového provozu vodní elektrárny. S cílem pokrýt zvýšené požadavky soustavy na dodávku špičkového výkonu byl maximální průtok turbínou projektován na 133 m3 s-1, celkem přes celou vodní elektrárnu na 400 m3 s-1.

Vodní elektrárny

Společnost Slovenské elektrárne provozuje 31 vodních elektráren. Jejich celkový instalovaný výkon je 1 652,7 MW, což odpovídá přibližně 38,4 % celkového instalovaného výkonu společnosti. Většina vodních elektráren se nachází na vážské kaskádě, tedy na nejdelší slovenské řece Váh. Vodní elektrárny generují ročně 2 070 MW (to nezahrnuje přečerpávací vodní elektrárny), což znamená, že se na celkové roční výrobě elektrické energie společnosti Slovenské elektrárne podílejí zhruba 11 %.

Vodní elektrárny jsou – díky schopnosti rychle měnit výkon a díky jejich provozní pružnosti – schopny pokrývat prudce se měnící požadavky na výkon ve špičkové části denního diagramu zatížení, a proto jsou vhodné k řešení havarijních stavů v síti pokrývané dodávkami energie z jaderných elektráren. Z celkového instalovaného výkonu společnosti Slovenské elektrárne je v průtočných vodních elektrárnách instalováno 736,6 MW a v přečerpávacích vodních elektrárnách je instalováno 916,4 MW.

 

hricov_liptak_IMG_9100