Zpět na mapu

Helmstedter Revier

Helmstedter Revier (HSR) dceřiná společnost Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (MIBRAG) v plném vlastnictví. Zabývá se zejména výrobou elektrické energie v elektrárně Buschhaus z uhlí vytěženého v hnědouhelných dolech Schöningen a Profen.

Elektrárna Buschhaus, která patří do regionu Helmstedt, se pyšní více než 140 let dlouhou tradicí v oblasti výroby elektřiny z hnědého uhlí. Elektrárna se nachází na severním okraji dolnosaského města Schöningen a do provozu byla uvedena v roce 1985. Je to takzvaná elektrárna pro základní zatížení, která nepřetržitě generuje energii pro napájecí supersíť 380 kV. Hrubá nominální kapacita elektrárny činí 390 megawattů.

Od října 2016 se elektrárna Buschhaus stává součástí bezpečnostního stand-by mechanismu v Německu. Touto cestou HSR přispívá k německým národním cílům v oblasti snižování emisí CO2 a současně také k energetické bezpečnosti a stabilitě rozvodné sítě. Po absolvování 4letého období bezpečnostního stand-by mechanismu, bude elektrárna definitivně vyřazena z provozu.