Zpět na mapu

Ergosud

Společnost Ergosud S.p.A, která je společným vlastnictvím společností EPH a A2A gencogas S.p.A, vybudovala a provozuje tepelnou elektrárnu v italském Scandale. Elektrárna patří díky využití inovativní technologie kombinovaného cyklu k nejvyspělejším a nejmodernějším zařízením na výrobu elektrické energie. Za účelem minimalizace dopadů na životní prostředí při současné maximalizaci tepelné účinnosti (dosahující 56,67 %, což je jedna z nejlepších hodnot, které lze vůbec při využití kombinovaného cyklu dosáhnout) se zde využívají nepokročilejší stavební technologie. Kombinací dvou termodynamických cyklů (Braytonova a Rankinova) umožňuje kombinovaný cyklus optimální využití energie obsažené v palivu (zemním plynu).

Primárním cílem elektrárny Scandale je ochrana životního prostředí a zdraví a bezpečnost jejích zaměstnanců. Díky využití nejpokročilejších technických řešení dosahuje elektrárna jedny z nejnižších emisních limitů v oboru, což dokazuje, že kombinovaný cyklus je jedním z nejefektivnějších způsobů výroby elektřiny. Elektrárna je navíc vybavena systémem “zero liquid discharge”, který umožňuje opětovné využití odpadní vody a části vody dešťové, což minimalizuje celkovou spotřebu vody v zařízení.

Elektrárna Scandale, připravená pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie, sestává ze dvou nezávislých modulů s celkovou kapacitou 834 MW.