Zpět na mapu

EP Coal Trading

Společnost EP Coal trading a.s. zajišťuje exkluzivně prodej polského tříděného i energetického uhlí z hlubinného dolu PG Silesia. Dále obchoduje české energetické a tříděné druhy uhlí, hnědouhelné brikety a hnědouhelný multiprach, který je vyráběn za účelem zvýšení užitných vlastností hnědého resp. černého uhlí. Společnost taktéž zajišťuje prodej hnědouhelného lignitu z německých dolů Mibrag ve střední Evropě a ve spolupráci s předním producentem z oblasti Kemerova zajišťuje dodávku a prodej ruského energetického i tříděného uhlí na území střední, východní a západní Evropy.

EP Coal Trading zajišťuje prodej více než 3,5 mil. tun černého energetického uhlí (včetně cca 1,5 mil. tun pro elektrárnu Fiume Santo na Sardinii) a více než 600 tis. tun ostatních materiálů (vedlejší energetické produkty, vápenné a vápencové sorbenty).