Zpět na mapu

Eggborough Power

Elektrárna Eggborough je 2000MW uhelná elektrárna schopná dodávat elektřinu do dvou milionů domácností, což odpovídá oblasti Leedsu a Sheffieldu. Elektrárna Eggborough nabízí výnosnou a flexibilní výrobní kapacitu pro dnešní náročný trh s elektřinou. Naše vize zahrnuje cíl učinit z elektrárny Eggborough nejbezpečnější uhelnou elektrárnu ve Velké Británii – elektrárnu, která bude poskytovat ziskovou, dostupnou kapacitu reagující na aktuální poptávku a která současně zůstane udržitelným podnikem přidávajícím hodnotu v rámci všech svých činností.
Výstavba elektrárny byla zahájena v roce 1962. V roce 1967 začala elektrárna zásobovat národní síť. Oficiálně však byla elektrárna otevřena až 18. září 1970. Do dvou bloků elektrárny bylo za cenu 80 milionů liber nainstalováno zařízení pro odsíření spalin (FDG). Díky tomuto zařízení, které bylo plně uvedeno do provozu v roce 2005, splňuje elektrárna roční emisní limit síry sjednaný s Agenturou pro životní prostředí. Kromě toho byla v roce 2005 provedena dodatečná modernizace turbíny s cílem zvýšit účinnost a flexibilitu elektrárny při pološpičkovém zatížení a dvousměnném provozu.
V roce 2007 bylo v elektrárně Eggborough nainstalováno zařízení BOFA (Boosted Over Fire Air) za účelem snížení emisí oxidů dusíku do ovzduší. Kromě elektrárny spravuje společnost Eggborough Power Ltd rovněž skládku popela Gale Common. Skládka Gale Common je v provozu od roku 1968 a ukládá se zde popílek ze spalování práškového uhlí z Eggborough.
8. února 2016 byla oficiálně zveřejněna informace, že Eggborough Power Ltd podepsala s národní sítí Smlouvu o dodatečné vyrovnávací rezervě, na jejímž základě bude během zimy 2016/2017 poskytovat extra kapacitu, což představuje 775 MW z kapacity, kterou vyrobí dva ze čtyř bloků elektrárny Eggborough.

Začátkem roku 2017 uzavřela elektrárna Eggborough dohodu s národní sítí o dodávce kapacity, zejména pro zimu 2017/2018, avšak pro období od října 2018 do září 2019 se nepodařilo dohodu o kapacitě prodloužit, proto byl zahájen proces vyřazování z provozu, který je v současné době ve finální fázi.