Zpět na mapu

Dubnica nad Váhom

Vodní elektrárna Dubnica nad Váhom je v pořadí třetí vodní elektrárnou na derivačním kanálu a z důvodu zachování stejných průtokových parametrů je rovněž navržena na průtok 2 x 75 m3.s-1. V případě naléhavé potřeby dodávky špičkového výkonu z celé soustavy vodních elektráren na řece Váh však musí být na vodních elektrárnách Ilava a Dubnica přepouštěna voda naprázdno (jalové přepouštění) až do hodnoty 30 m3.s-1, což společně s průtokem přes tyto vodní elektrárny dává maximální průtok 180 m3.s-1, který využívají níže položené vodní elektrárny. Voda přepuštěná naprázdno však negeneruje elektrickou energii, a proto představuje ztrátu.

Vodní elektrárny

Společnost Slovenské elektrárne provozuje 31 vodních elektráren. Jejich celkový instalovaný výkon je 1 652,7 MW, což odpovídá přibližně 38,4 % celkového instalovaného výkonu společnosti. Většina vodních elektráren se nachází na vážské kaskádě, tedy na nejdelší slovenské řece Váh. Vodní elektrárny generují ročně 2 070 MW (to nezahrnuje přečerpávací vodní elektrárny), což znamená, že se na celkové roční výrobě elektrické energie společnosti Slovenské elektrárne podílejí zhruba 11 %.

Vodní elektrárny jsou – díky schopnosti rychle měnit výkon a díky jejich provozní pružnosti – schopny pokrývat prudce se měnící požadavky na výkon ve špičkové části denního diagramu zatížení, a proto jsou vhodné k řešení havarijních stavů v síti pokrývané dodávkami energie z jaderných elektráren. Z celkového instalovaného výkonu společnosti Slovenské elektrárne je v průtočných vodních elektrárnách instalováno 736,6 MW a v přečerpávacích vodních elektrárnách je instalováno 916,4 MW.

 

dubnica_liptak_IMG_9407