Zpět na mapu

Dobšiná

Přečerpávací vodní elektrárna Dobšiná je první větší přečerpávací vodní elektrárnou na Slovensku. Do provozu byla uvedena v roce 1953. Po rekonstrukci, která proběhla v roce 2003, se její výkon zvýšil na 2 x 12 MW. Elektrárna má horizontální strukturu – na jedné ose má ve středu motorgenerátor a na jedné straně Francisovu turbínu a na druhé vysokotlaké čerpadlo. Je zajímavá také tím, že převádí vodu z povodí Hnilce do povodí Slané.

Vodní elektrárny

Společnost Slovenské elektrárne provozuje 31 vodních elektráren. Jejich celkový instalovaný výkon je 1 652,7 MW, což odpovídá přibližně 38,4 % celkového instalovaného výkonu společnosti. Většina vodních elektráren se nachází na vážské kaskádě, tedy na nejdelší slovenské řece Váh. Vodní elektrárny generují ročně 2 070 MW (to nezahrnuje přečerpávací vodní elektrárny), což znamená, že se na celkové roční výrobě elektrické energie společnosti Slovenské elektrárne podílejí zhruba 11 %.

Vodní elektrárny jsou – díky schopnosti rychle měnit výkon a díky jejich provozní pružnosti – schopny pokrývat prudce se měnící požadavky na výkon ve špičkové části denního diagramu zatížení, a proto jsou vhodné k řešení havarijních stavů v síti pokrývané dodávkami energie z jaderných elektráren. Z celkového instalovaného výkonu společnosti Slovenské elektrárne je v průtočných vodních elektrárnách instalováno 736,6 MW a v přečerpávacích vodních elektrárnách je instalováno 916,4 MW.