Zpět na mapu

Čierny Váh

Přečerpávací vodní elektrárna Čierny Váh je největší přečerpávací vodní elektrárnou na Slovensku. Díky svému instalovanému výkonu je také největší vodní elektrárnou. Horní nádrž nacházející se v nadmořské výšce 1 160 m nemá vlastní přítok. Elektrárna poskytuje zejména podpůrné služby pro energetickou soustavu, včetně podpory pro největší blok nainstalovaný v této soustavě.

Vodní elektrárny

Společnost Slovenské elektrárne provozuje 31 vodních elektráren. Jejich celkový instalovaný výkon je 1 652,7 MW, což odpovídá přibližně 38,4 % celkového instalovaného výkonu společnosti. Většina vodních elektráren se nachází na vážské kaskádě, tedy na nejdelší slovenské řece Váh. Vodní elektrárny generují ročně 2 070 MW (to nezahrnuje přečerpávací vodní elektrárny), což znamená, že se na celkové roční výrobě elektrické energie společnosti Slovenské elektrárne podílejí zhruba 11 %.

Vodní elektrárny jsou – díky schopnosti rychle měnit výkon a díky jejich provozní pružnosti – schopny pokrývat prudce se měnící požadavky na výkon ve špičkové části denního diagramu zatížení, a proto jsou vhodné k řešení havarijních stavů v síti pokrývané dodávkami energie z jaderných elektráren. Z celkového instalovaného výkonu společnosti Slovenské elektrárne je v průtočných vodních elektrárnách instalováno 736,6 MW a v přečerpávacích vodních elektrárnách je instalováno 916,4 MW.

 

Cierny_Vah_Liptak_MG_0941 Cierny_Vah_Ondzik_7