Zpět na mapu

Boxberg

Elektrárna Boxberg spalující hnědé uhlí spadá pod společnost LEAG Lausitz Energie Kraftwerke AG. Společnost LEAG je čtvrtým největším provozovatelem elektráren v Německu. Další elektrárny spalující hnědé uhlí, které tato společnost vlastní, jsou Schwarze Pumpe, Jänschwalde a Lippendorf Unit R. Každá desátá kilowatthodina elektřiny, která je v Německu spotřebována, je vyrobena v těchto elektrárnách.

Elektrárna Boxberg se nachází v oblasti Görlitzu, přibližně 15 kilometrů jižně od města Weißwasser ve Svobodném státě Sasko. Základní kámen byl položen v roce 1968. První bloky byly k síti připojeny o tři roky později. V roce 1979 byla elektrárna Boxberg dokončena a spuštěna, až do 90. let byla s kapacitou 3 520 megawattů (MW) největší elektrárnou spalující hnědé uhlí v Německu. Sestává z dvanácti 210 MW jednotek (závod I a II) a dvou 500 MW jednotek (závod III). Mezitím byly závody I a II odpojeny. Od roku 2000 byly nahrazeny vysoce účinnou 900 MW jednotkou (závod IV). 500 MW zařízení ze 70. let bylo vylepšeno komplexní technologií chránící životní prostředí a zmodernizováno pro budoucí provoz. V roce 2012 byla kapacita výroby elektřiny v závodu Boxberg zvýšena na 2 575 MW pomocí nové 675 MW jednotky R (také závod IV).

V elektrárně Boxberg je elektřina vyráběna pomocí hnědého uhlí odebíraného především z blízkých povrchových dolů Nochten a Reichwalde. Část tepla vyrobeného při výrobě elektřiny je odvedena a použita pro přímé vytápění. Elektrárna zajišťuje vlastní dodávku tepla, a to všem externím společnostem umístěným v průmyslovém a komerčním parku, stejně jako dodávku přímého tepla do obce Boxberg a města Weißwasser.

Aktuálně nově zbudovaná jednotka R patří s účinností 43,70 procenta k nejmodernějším elektrárnám v Evropě. Pozoruhodné je, že jednotka vypouští o 20 procent méně CO2 na vyrobenou megawatthodinu ve srovnání se staršími elektrárnami. Jednotka R je schopna dosáhnout 33 až 100 procent regulační kapacity pro flexibilnější požadavky pramenící z implementace zákona o obnovitelných energiích (EEG).

Boxberg_8430